Gode råvarer, en topp moderne produksjon og gode logistikkløsninger, gir de beste rekene.

Vår spesialitet

 

Stella Polaris produserer kokte, pillede og fryste reker som blir pakket i poser. Vi har spesialisert oss på å levere gode logistikkløsninger og har høy fleksibilitet i pakkingen. Dette gjør at vi kan levere et bredt utvalg av forpakningsstørrelser, både som kundens egen merkevare eller under vårt eget Stella Polaris merke. Vi tilbyr også merkevarene Arctic Sea og Marinara. Vi pakker i poser fra 100 gram til 5 kg.

Når det smakfulle er sunt...

Alle vet vi at reker er godt, men ikke alle har fått med seg at den også utgjør et svært sunt måltid. Reka er et proteinrikt produkt med kun 0,8% fett, og inneholder viktige vitaminer som vitamin B, D, E og B12. Dette gjør at reker også er et naturlig valg når du vil kombinere det smakfulle med det sunne.

Bærekraftighet

Fisket i norsk økonomisk sone nord for 62ºN er svært regulert. Alle fiskefartøy over 20 meter største lengde må ha konsesjon for å fiske reker. Fangstredskapet som benyttes i rekefisket er trål som er utstyrt med skillerist. Denne bidrar til at små reker og fiskeyngel ikke blir fanget i trålen. Havforskningsinstituttet overvåker kontinuerlig marine ressurser og miljø for å sikre bærekraftig fangst av blant annet norske reker. Fiskeridirektoratet og den norske Kystvakten har myndighet til å stenge rekefisket i områder der andelen av små reker og annen bifangst overskrider fastsatte nivåer. Rekefisket i Barentshavet er sertifisert som et bærekraftig fiskeri av MSC (Marine Stewardship Council) og Krav.

Pandalus borealis

Stella Polaris produserer og selger kaldtvannsreker av arten Pandalus borealis. Våre reker er i hovedsak fanget i arktiske farvann rundt Svalbard og i Barentshavet. Kaldtvannsrekene liker seg best i kaldt, rent vann der temperaturen varierer mellom 0ºC og 8ºC. Den lave temperaturen i vannet gjør at rekene vokser og modnes sakte. Rekene lever på bløt bunn av sand og leire på 100-700 meters dybde, og ernærer seg på små krepsdyr, børstemark og plankton. Rekene har en frisk smak, fast kjøtt og en naturlig rød farge.