Vår erfaring, ekspertise og entusiasme gjør oss til et naturlig valg som leverandør av kaldtvannsreker.

Sporbarhet hele veien, fra fangst til konsument

 

Umiddelbart etter at rekene er fanget og tatt ombord i fiskebåten, fryses de ned. Dette bevarer rekenes naturlige og gode kvalitet. Det meste av våre råvarer blir landet direkte ved vårt produksjonsanlegg i Kårvikhamn. Her tiner vi rekene, koker de, og renser de for skall og hoder. Etter rensingen singelfryser vi rekene med et beskyttende lag av vann (glasering) for å hindre uttørking og frysebrenning. Deretter pakker vi rekene i poser. Posene blir merket på en slik måte at vi i ettertid kan spore den enkelte konsumentforpakning helt tilbake til fiskefartøyet som fanget rekene, og tilbake til tidspunktet for produksjon hos Stella Polaris. Vi har med andre ord full sporbarhet på ferdigvarene.

Sannsynligvis verdens mest automatiserte rekefabrikk

Med høye lønnskostnader i Norge har vi vært nødt til å fokusere på en effektiv produksjon. All vår produksjon foregår i dag i et lokale i Kårvikhamn. Stella Polaris har i dag det sannsynligvis mest automatiserte produksjonsanlegget i verden for reker. Rekene er urørt av menneskehender fra det frosne råstoffet mates inn i tineren til rekene er ferdig pakket. Automasjon og standardisering bidrar også til å sikre en homogen kvalitet på ferdigvarene.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs

Vår viktigste garantist for å sikre en god produksjon og dermed en god kvalitet på våre reker, er våre ansatte. Vi har derfor vært opptatt av å skape helårlige arbeidsplasser og høy trivsel på jobb. Dette har bidratt til lang erfaring og høy kompetanse både innen produksjon, salg og logistikk.

 

Med kunden i fokus

Vårt markeds- og salgsteam følger markedene løpende og holder tett dialog med kundene våre. Vi er opptatt av å tilby produkter og leveringsløsninger som er tilpasset den enkelte kundens ønsker og behov. Disse er under kontinuerlig evaluering med vekt på kvalitet og markedstilpasning.

Det er alltid sunt å bli evaluert av andre

Stella Polaris var i år 2000 den første rekefabrikken i verden som ble sertifisert i henhold til BRC (British Retail Consortium) standard for produksjon av matvarer. BRC er kanskje den mest krevende kvalitetsstandarden som finnes for produksjon av mat. Stella Polaris gjennomgår årlig kvalitetsrevisjon av Det Norske Veritas (DNV), og har i dag en AA rating hos BRC.

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) er en av verdens ledende medlemsorganisasjoner for etisk handel som jobber for å forbedre arbeidsforholdene i globale forsyningskjeder. Vi er medlem av SMETA og tar vårt samfunnsansvar alvorlig.

Stella Polaris har også miljøsertifiseringene MSC (Marine Stewardship Council) og Krav. Årlig sertifiseres selskapet av disse organisasjonene slik at vi kan fortsette å tilby miljømerkede reker til våre kunder.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at Stella Polaris og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos oss selv. Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvending.

Stella Polaris har gjennomført aktsomhetsvurdering som finnes i vedlegget.